Giả Kim Sư

Giả Kim Sư

Sử dụng thuật giả kim để tấn công kẻ thù và hỗ trợ đồng đội. Có thể sử dụng các nguyên tố như lửa, băng, độc tạo thành nhiều loại vũ khí chiến đấu mạnh mẽ, gây sát thương trên diện rộng.

  • Pháo Siêu Tốc Pháo Siêu Tốc Bắn liên tục 3 phát về phía trước.
  • Triệu hồi Alfredo Triệu hồi Alfredo Người máy trung thành của Học Giả, mang thuộc tính và sinh lực của người triệu hồi.
  • Lựu Đạn Choáng Lựu Đạn Choáng Ném ra lựu đạn làm choáng đối thủ.
  • Bật Lùi Bật Lùi Tạo ra sóng từ trường bật người ra sau và đẩy địch văng ra.

Hiền Triết Chiến Sĩ 1 Hệ Hỏa Cường hóa kỹ năng luyện kim hệ Hỏa

Y Sư Chiến Sĩ 2 Hệ Quang Cường hóa kỹ năng luyện kim hệ Độc