Nguyên Tố Sư

Nguyên Tố Sư

Có sát thương rất mạnh, có thể sử dụng kỹ năng ở tầm gần và tầm trung. Sử dụng thuần thục nguyên tố lửa và băng, sử dụng chúng tạo thành những chiêu thức ấn tượng, mạnh mẽ và có diện tích gây sát thương rộng

  • Băng Cầu Băng Cầu Ngưng tụ khí lạnh rồi bắn ra 1 quả cầu băng nhỏ.
  • Ma Cầu Ma Cầu Tạo ra một quả cầu năng lượng phía trước và nổ tung nó.
  • Chấn Động Chấn Động Thi triển ma lực tấn công xung quanh đánh lui địch, có hiệu quả phá giáp cao
  • Hỏa Diệm Hỏa Diệm Dùng lửa tấn công về phía trước.

Băng Sư Chiến Sĩ 1 Hệ Băng Cường hóa hiệu quả kỹ năng hệ Băng

Hỏa Sư Chiến Sĩ 2 Hệ Hỏa Cường hóa hiệu quả kỹ năng hệ Hỏa