Kỹ Sư

Kỹ Sư

Có niềm đam mê với cơ khí và chế tạo máy móc. Ngoài khả năng sử dụng súng linh hoạt gây sát thương lớn, còn có thể triệu hồi những cỗ máy hỗ trợ chiến đấu. Không dễ dàng để tiếp cận được Kỹ sư.

  • Pháo Siêu Tốc Pháo Siêu Tốc Bắn liên tục 3 phát về phía trước.
  • Triệu hồi Alfredo Triệu hồi Alfredo Người máy trung thành của Học Giả, mang thuộc tính và sinh lực của người triệu hồi.
  • Lựu Đạn Choáng Lựu Đạn Choáng Ném ra lựu đạn làm choáng đối thủ.
  • Bật Lùi Bật Lùi Tạo ra sóng từ trường bật người ra sau và đẩy địch văng ra.

Pháo Thủ Chiến Sĩ 1 Hệ Ám Cường hóa vũ khí kỹ thuật

Cơ Khí Chiến Sĩ 2 Hệ Thủy Cường hóa máy cơ khí triệu hồi