[THÔNG BÁO] Bảo Trì - Cập Nhật Tính Năng Mới 06/12/2018

Tin tức |

Chào các Nhà Thám Hiểm,

Nhằm cập nhật hệ thống và các tính năng mới, Dragon Nest Mobile sẽ tiến hành bảo trì các máy chủ, thông tin cụ thể như sau:

 • Thời gian bảo trì dự kiến: từ 9h00 ngày 07/12/2018 - 11h00 ngày 07/12/2018 (Thời gian hoàn tất bảo trì có thể sớm hoặc trễ hơn dự kiến)
 • Ảnh hưởng: Không thể đăng nhập vào hệ thống máy chủ trong thời gian bảo trì.

Nội dung cập nhật:

 • 1. Vũ Khí Rồng – Dung Hợp
 • 2. Tinh Linh mới
  • Tinh Linh S – Argenta cực hạn
  • Tinh Linh A – Công chua hoa hồng
  • Điều chỉnh chỉ số Tinh Linh S – Argenta Cực Hạn
 • 3. Điều chỉnh thời gian phong ấn cấp 50 và 60 giảm 50%
  • Cấp 50: Giảm từ 14 ngày xuống 7 ngày
  • Cấp 60: Giảm từ 18 ngày xuống 9 ngày
 • 4. Mở lại event Boss Cổ Đại
  • Thay đổi phần thưởng của mốc 2000 và 2500:
  • Mốc 2000: Cánh Hoa Anh Đào – 15 ngày
  • Mốc 2500 : Lạc Đà Neon – Vĩnh Viễn
 • 5. Shop
 • 6. Cập nhật event tuần

Các thắc mắc liên quan đến Dragon Nest Mobile, Nhà Thám Hiểm vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

Trân trọng.