[THÔNG BÁO] Bảo Trì - Cập Nhật Sự Kiện Halloween

Tin tức |

Chào các Nhà Thám Hiểm,

Nhằm cập nhật hệ thống và các tính năng mới, Dragon Nest Mobile sẽ tiến hành bảo trì các máy chủ, thông tin cụ thể như sau:

 • Thời gian bảo trì dự kiến: từ ngày : 9h00 ngày 26/10 - 11h00 ngày 26/10 (Thời gian hoàn tất bảo trì có thể sớm hoặc trễ hơn dự kiến)
 • Ảnh hưởng: Không thể đăng nhập vào hệ thống máy chủ trong thời gian bảo trì.

Nội dung cập nhật:

 • Cập nhật Hệ thống mới - Huy Hiệu Kỹ Năng
  • Mở nguồn ra huy hiệu kỹ năng B từ Sào Huyệt (Sào Huyệt Apocalypse trở về sau khi hoàn thành có thể nhận được)
  • Mở Tiệm Huy Hiệu Kỹ Năng (Lv 45 mở)
 • Mở sự kiện Trợ Chiến Hang Rồng (Lv40 có thể tham gia, tạo mới mỗi tuần)
 • Ra mắt bộ 'Thời trang S - Chiến Sĩ Tương Lai' trong tiệm Đặc Tính (có thể dùng mảnh thời trang S để đổi)
 • Mở kích hoạt thuộc tính bộ Victoria's Secret
 • Cập nhật giao diện thành chính với chủ đề Halloween
 • Mở tính năng biến hình của bản thân, và biến hình người chơi khác.
 • Cập nhật Cánh S - Halloween vào Rương Năng Động Tuần.
 • Cập nhật các gói quà giới hạn tuần.
 • Cập nhật sự kiện tuần lễ Halloween

Các thắc mắc liên quan đến Dragon Nest Mobile, Nhà Thám Hiểm vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

Trân trọng.