Chuỗi sự kiện Vui Trung Thu
23-09-2018

Đăng nhập "Vui Trung Thu"

Thời Gian

  • 5h00 ngày 23/09 - 4h59 ngày 27/09

Phạm Vi Áp Dụng

  • Tất cả máy chủ

Nội Dung

  • Mỗi ngày đăng nhập để nhận phần thưởng tương ứng (mỗi ngày của hoạt động sẽ được tính từ 5h ngày hiện tại đến 4h59 ngày tiếp theo).
Số ngàyPhần thưởng
Ngày 1 Quà Trung Thu x1
Vàng x100.000
Ngày 2 Mã Não Lục x5
Quà Tẩy Trang Bị-Sơ x5
Vé Thưởng Sào Huyệt Cerberus x2
Ngày 3 Tim Pandora x10
Mầm Lửa Pandora x2
Quà Tẩy Huy Hiệu-Sơ x10
Vé Thưởng Sào Huyệt Cerberus x2

Lưu Ý

  • Điều kiện nhận thưởng sẽ được xét dựa trên đăng nhập tích lũy. Tức là Nhà Thám Hiểm đăng nhập tích lũy đủ lần lượt 2 - 3 ngày mới nhận được thưởng 2 - 3 ngày.