Chuỗi sự kiện khai mở máy chủ
14-09-2018

Thưởng Đăng Nhập

Thời gian:

  • Kể từ khi mở server - Vĩnh viễn

Nội Dung:

Đăng nhậpItem
Ngày 1 Mã Não Xanh x10
V.Khí S x1
Đá Hồi Sinh x5
Xu Rồng x50
Ngày 2 Mã Não Xanh x10
Hộp Tinh Linh Quậy Phá x10
Đá Hồi Sinh x5
Thể Lực x50
Ngày 3 Black Knight (A) x1
Đá Tẩy Huy Hiệu Lv24 x20
Đá Phòng Thủ Lv32 x20
Xu Rồng x50
Ngày 4 Thuốc Thức Tỉnh x5
Hộp Tinh Linh Quậy Phá x10
Đá Tẩy Phòng Thủ Lv32 x20
Thể Lực x50
Ngày 5 Bánh Kem Tinh Linh x5
Đá Tẩy Huy Hiệu Lv24 x20
Đá Tẩy Tấn Công Lv32 x20
Xu Rồng x75
Ngày 6 Hộp Tinh Linh Quậy Phá x10
Mã Não Xanh x10
Đá Tẩy Tấn Công Lv32 x20
Thể Lực x50
Ngày 7 Nước Tăng Sao Tinh Linh x3
Bánh Kem Tinh Linh x5
Đá Tẩy Huy Hiệu Lv24 x20
Xu Rồng x100
Ngày 8 Cánh Ác Ma (7 ngày) x1
Bánh Kem Tinh Linh x5
Thể Lực x50
Xu Rồng x150