Chuỗi sự kiện khai mở máy chủ
14-09-2018

Quỹ Trưởng Thành

Thời gian:

  • 7 ngày kể từ khi tạo nhân vật

Nội Dung:

  • Trong thời gian hoạt động, có thể đầu tư gói quỹ trưởng thành để nhận ngay Kim Cương, và nhận khi đạt cấp tương ứng với tổng giá trị lên đến 5280 Kim Cương.

Điều KiệnKim Cương
Nhận Ngay 350
Cấp 15 350
Cấp 20 350
Cấp 25 350
Cấp 30 350
Cấp 35 750
Cấp 40 850
Cấp 45 950
Cấp 50 980