Chuỗi sự kiện khai mở máy chủ
14-09-2018

Đấu Võ Guild

Thời gian:

  • 14 ngày đầu kể từ khi mở server

Nội Dung:

  • Trong thời gian hoạt động, Top 100 Guild sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.

HạngChủ GuildPhó GuildThành Viên
1
Rương Trang Sức Manticore-Vàng x1

Rương Trang Sức Manticore-Bạc x1

Dây chuyền Manticore x1
2-10
Rương Trang Sức Manticore-Bạc x1

Dây chuyền Manticore x1

Cống hiến Guild x2000
11-20
Dây chuyền Manticore x1

Cống hiến Guild x2000

Cống hiến Guild x1800
21-50
Cống hiến Guild x2000

Cống hiến Guild x1800

Cống hiến Guild x1500
51-100 Cống hiến Guild x1500 Cống hiến Guild x1250 Cống hiến Guild x1000