Chuỗi sự kiện khai mở máy chủ
14-09-2018

Đại hội server mới

Thời gian:

  • 7 ngày kể từ khi tạo nhân vật

Nội Dung:

  • Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày sẽ mở 1 nhóm nhiệm vụ. Hoàn thành các nhiệm vụ này sẽ nhận được phần thưởng và điểm hoạt động. Khi điểm hoạt động đạt đủ 1500 điểm sẽ có thể đổi thú cưỡi Lạc Đà.