Dragon Nest Mobile - VNG
VNG CORPORATION

Fanpage Group Home

Đăng ký trước Google Play nhận 100 Xu Rồng

Share

♦ Mỗi tài khoản và số điện thoại đăng kí chỉ được sử dụng để tham gia sự kiện 1 lần duy nhất.

♦ Mỗi ngày điểm danh sự kiện Vòng Quay để nhận 1 lần quay.

♦ Share trang sự kiện Vòng Quay (khác với phần Chia Sẻ Nhân Vật Yêu Thích) lần đầu để nhận thêm 1 lần quay.

♦ Toàn bộ phần thưởng đạt được trong của các sự kiện sẽ được lưu lại trong mục “Lịch Sử Thưởng”.

♦ Nhà Phiêu Lưu vui lòng quay lại trang sự kiện để nhận thưởng vào ngày ra mắt chính thức sản phẩm. Để nhận được phần thưởng, nhân vật trong game phải được tạo bởi chính tài khoản dùng để tham gia sự kiện.

♦ Tất cả vật phẩm nhận được trong sự kiện đều là vật phẩm khóa.

Nội dung content ngoài: tin tức
nội dung đoạn cần nhấn mạnh 1
màu của link trong nội dung (hover vẫn màu này mà không có underline)

Nội dung có kích thước 15px : Class="strong"

Nội dung có kích thước 16px : Class="strong01"

Nội dung có kích thước 17px : Class="strong02"

D o người tạo phòng quy định, trận thi đấu sẽ nội dung đoạn cần nhấn mạnh kết thúc sớm nếu nội dung đoạn cần màu đỏ ười tạo phòng quy định, trận thi đấu sẽ nội dung đoạn cần nhấn mạnh kếtthúc sớm nếu nội dung đoạn cần màu đỏ như có một trong hai đội đạt được màu củalink trong nội dungsố điểm quy định trước khi thời gian kết thúc. Do 2 CLASS: ImgLeft BorderImg người tạo phòng quy định,trận thi đấu sẽ nộidung đoạn cầnnhấn mạnh kết thúc sớm nếu nội dung đoạn cần màu đỏ như có một trong hai đội đạt được màu của link trong nội dung số điểm quy định trước khi thời gian kết thúc.

note note note note note note note note note note note

HìnhTênField 1Field 2Field 3
Trâm mã đao 65 Kiếm sĩ 320-350
Trâm mã đao
Trâm mã đao
65 Kiếm sĩ 320-350
Trâm mã đao 65 Kiếm sĩ 320-350
Trâm mã đao
Trâm mã đao
65 Kiếm sĩ 320-350