Đặc Quyền Vương Quốc

Mở Đặc Quyền

  • Người chơi đạt cấp 10 mở được biểu tượng Phúc Lợi.
  • Bên góc phải màn hình, nhấp vào biểu tượng Phúc Lợi sẽ hiển thị giao diện Đặc Quyền Vương Quốc:

Biểu tượng Phúc Lợi mở giao diện Đặc Quyền

Giao diện Đặc Quyền Vương Quốc

Chi tiết Đặc Quyền

  • Đặc quyền Guild Phiêu Lưu (30 ngày).

  • Đặc quyền Thành viên Thương hội (30 ngày).

  • Đặc quyền Quý tộc (30 ngày).