Hoạt Động

Giới thiệu chung

 • Điều kiện:
  • Server mở được 1 tuần.
  • Nhân vật đạt cấp 20.
  • Guild đạt cấp 2.
 • Thời gian: Mỗi mùa giải gồm 2 vòng kéo dài trong 2 tuần.
  • Vòng Đấu điểm: Báo danh từ 00h00 Thứ 2 - 19h00 Thứ 3, Tham gia từ 20h00 Thứ 3 và Thứ 5.
  • Vòng Quyết đấu: 20h00 Thứ 7 của tuần thứ 2.
 • Phần thưởng:

Quy tắc

 • Lôi Đài Guild: Đấu trường PvP giữa các Guild, kết hợp giữa thể thức 6vs6 và 1vs1.
 • Vòng Đấu điểm:
  • Mỗi vòng gồm 4 trận với 4 Guild khác nhau. Mỗi trận chia làm 3 hiệp, thi đấu theo thể thức 6vs6.
  • Mỗi hiệp Guild diệt nhiều địch hơn sẽ thắng. Nếu số lần diệt ngang nhau, Guild sát thương cao hơn thắng. Mỗi trận thắng nhận 10 điểm.
  • Mỗi trận 1 thành viên chỉ được tham gia 1 lần.
 • Vòng Quyết đấu:
  • Mỗi vòng sẽ có tối đa 3 trận (Top 8, Bán Kết, Chung Kết). Mỗi trận chia làm 5 hiệp, thi đấu luân phiên theo thể thức 1vs1.
  • Mỗi hiệp giới hạn 2 phút. Chủ Guild và Phó Guild có thể thay thành viên chưa ra trận.
 • Tổng kết: Dựa vào thành tích của Guild, các thành viên đều nhận thưởng. Thưởng Guild sẽ được đấu giá.
 • Đấu giá và Lợi tức: Vật phẩm được ưu tiên đấu giá trong Guild, hết thời gian sẽ được đấu giá Thế Giới. Giá trị đấu giá thành công sẽ quy về lợi tức cho tất cả thành viên Guild.

Boss Thế Giới

 • Điều kiện: Nhân vật đạt cấp 20.
 • Thời gian: 12h30 - 14h30 hàng ngày.
 • Phần thưởng:

Nội dung

 • Toàn server cùng tham gia gây sát thương cho Boss để nhận thưởng.
 • Cá nhân tham gia được xếp hạng dựa trên sát thương gây cho Boss để xét thưởng.
 • Tổng sát thương Guild và số lượng thành viên tham gia ảnh hưởng đến phần thưởng nhận được. Thưởng Guild sẽ được đấu giá.
 • Vật phẩm được ưu tiên đấu giá trong Guild, hết thời gian sẽ được đấu giá Thế Giới. Giá trị đấu giá thành công sẽ quy về lợi tức cho các thành viên tham gia.

Boss Guild

 • Điều kiện: Nhân vật đạt cấp 25.
 • Thời gian: 19h30 - 19h40 Thứ 3, 5, 7.
 • Phần thưởng:

Nội dung

 • Mỗi Guild sẽ xuất hiện 1 Boss, các thành viên trong Guild cùng gây sát thương lên Boss để giành thưởng về cho Guild.
 • Tham gia gây sát thương lên Boss, diệt Boss đều mang lại phần thưởng cho Guild. Thưởng Guild sẽ được đấu giá.
 • Vật phẩm được ưu tiên đấu giá trong Guild, hết thời gian sẽ được đấu giá Thế Giới. Giá trị đấu giá thành công sẽ quy về lợi tức cho các thành viên tham gia.

Giới thiệu chung

 • Điều kiện:
  • Server mở được 1 tuần.
  • Nhân vật đạt cấp 25.
  • Guild đạt cấp 2.
 • Thời gian: 20h00 - 20h20 Thứ 4.
 • Phần thưởng:

Nội dung

 • 3 Guild sẽ được ghép ngẫu nhiên cùng tranh đoạt 1 mỏ khoáng.
 • Mỗi nhóm tìm khoáng cần ít nhất 3 thành viên. Đội trưởng chọn khiêu chiến các mỏ khoáng khác nhau. Khi khiêu chiến có thể gặp quái hộ vệ hoặc thành viên Guild khác. Tiêu diệt sẽ nhận tài nguyên.
 • Có 2 loại Thẻ Nghi Thức:
  • Thẻ Nghi Thức Cá Nhân: cá nhân dùng để tăng thuộc tính bản thân.
  • Thẻ Nghi Thức Guild: Chủ Guild hoặc Phó Guild dùng tăng lợi ích Guild mình hoặc giảm lợi ích Guild địch.
 • Tổng kết: Guild có nhiều tài nguyên sẽ chiến thắng. Thưởng Guild sẽ dựa trên hạng Guild và sẽ được đấu giá.
 • Thưởng nhận được trong hoạt động này chỉ được đấu giá trong Guild (không được đấu giá Thế Giới). Giá trị đấu giá thành công sẽ quy về lợi tức cho các thành viên tham gia.

Giới thiệu

 • Điều kiện: Nhân vật đạt cấp 32.
 • Thời gian: 20h00 Thứ 2.
 • Phần thưởng:

Nội dung

 • Đây là hoạt động PvP theo đội 3 người.
 • Mỗi đội sẽ ngẫu nhiên bắt đầu ở tầng 1-2, mỗi vòng sẽ ghép ngẫu nhiên với đội khác cùng tầng.
 • Mỗi trận đầu chia thành 2 hiệp, mỗi hiệp giới hạn 60 giây.
 • Đội tiêu diệt đội khác hoặc diệt nhiều thành viên hơn khi hết giờ sẽ chiến thắng. Nếu số lượng thành viên còn lại bằng nhau thì bên có sát thương cao hơn sẽ thắng.
 • Đội thắng sẽ lên tầng cao hơn. Đội thua ở lại tầng tiếp tục khiêu chiến.
 • Mỗi đội có tổng cộng 5 lần khiêu chiến. Phần thưởng sẽ được trao dựa trên kết quả số tầng đạt được sau 5 lần khiêu chiến. Tầng càng cao, thưởng càng nhiều.

Giới thiệu

 • Điều kiện:
  • Nhân vật đạt cấp 32.
  • Guild đạt cấp 2.
 • Thời gian:
  • Tuyên chiến: 05h00 - 20h25 Chủ Nhật.
  • Tham gia: 20h00 - 20h30 Chủ Nhật.
 • Phần thưởng:

Nội dung

 • Chiến trường Guild có 6 cổng.
 • Chủ Guild và Phó Guild có quyền tuyên chiến các lãnh địa.
 • Guild không có lãnh địa có thể tuyên chiến khu vực ngoại ô hoặc lãnh địa cao nhất từng chiếm. Guild đang có lãnh địa chỉ có thể tuyên chiến lãnh địa cấp cao hơn.
 • Với lãnh địa chưa được sở hữu, 2 Guild đầu có tư cách tranh đoạt (Thứ tự Guild được xét dựa trên hạng Guild).
 • Với lãnh địa đã có sở hữu, Guild tuyên chiến hạng 1 và liên minh có tư cách tranh đoạt.
 • Mỗi lãnh địa chia làm 6 chiến trường, mỗi chiến trường có 3 cứ điểm. Mỗi chiến trường tối đa được 6 thành viên (Guild hoặc liên minh) tham gia.
 • Chiếm cứ điểm có thể tăng điểm Guild. Diệt 1 địch sẽ nhận 10 Công Trạng, chiếm cứ điểm 1 lần nhận 3 Công Trạng.
 • Thưởng cá nhân dựa trên Công Trạng. Thưởng Guild dựa trên thành tích của Guild và sẽ được đấu giá. Guild chiếm thành công lãnh địa còn được thưởng đấu giá cùng giờ mỗi ngày.
 • Vật phẩm được ưu tiên đấu giá trong Guild, hết thời gian sẽ được đấu giá Thế Giới. Giá trị đấu giá thành công sẽ quy về lợi tức cho các thành viên tham gia (đối với Guild thất bại) hoặc cho tất cả thành viên (đối với Guild chiếm được lãnh địa).